Vegetarisk mat för spädbarn

Grönsaker på bord

Läs om vad du måste tänka på om du planerar att föda upp ditt spädbarn på vegetarisk kost. Man brukar skilja på laktovegetarisk mat och veganmat. Laktovegetarisk mat innehåller förutom mat från växtriket även mjölk och mjölkprodukter. Veganmat innehåller inget alls från djurriket.

Annons

Annons

Laktovegetarisk mat går bra att ge till spädbarn men det är viktigt att barnet får berikad gröt eller välling. Att föda upp spädbarn på enbart veganmat kräver dock mycket ingående kostkunskaper. Diskutera därför sådan kost med personalen på barnavårdscentralen och be dem om hjälp för att lägga upp en måltidsmeny.

Mer information

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons