Livsmedelsverket ändrar sina matråd för barn i förskola

Livsmedelsverket ändrar sina måltidsrekommendationer

Livsmedelsverket har gått igenom sina matråd för barn i förskola och reviderat dem. Mer grönt, mindre socker och mer lek står på agendan.

Livsmedelsverkets dokument för kosten i förskolan, ”Bra måltider i förskolan”, har justerats så att måltiden ska bli en resurs i det pedagogiska arbetet.

Annons

Annons

– Vuxna är förebilder, de kan väcka nyfikenhet och göra mötet med ny mat lustfullt istället för läskigt. Förskolepersonalen sitter på några av de viktigaste nycklarna till att måltiden ska bli bra och att maten verkligen hamnar i barnens magar. De nya råden kan stötta och inspirera förskolorna att riva väggen mellan köket och det pedagogiska rummet, säger Lars-Åke Bäckman, utbildningsråd på Skolverket.

Målsättningen är att maten ska innehålla mer grönt, mindre socker och mer lekfullhet. Lekfullheten kommer genom att personalen använder måltidstillfällena aktivt i det pedagogiska arbetet. Man har även tagit bort detaljerade råd gällande måltiders storlek och enskilda produkter, och lägger därmed ett ökat ansvar på kostcheferna och kockarna.

– Vi vet att kostchefer och kockar oftast har kompetens att göra sådana avvägningar på ett sätt som är anpassat till deras verksamhet, och råden ska inte begränsa i onödan. Vinsten är flexibilitet och att jobbet blir roligare – det gör det enklare att rekrytera och behålla duktig personal, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.

Annons

Annons