Mycket gift i vindruvor – ge barnen ekologiska druvor istället

VindruvsklaseVindruvor innehåller stora mängder bekämpningsmedel. Ibland upp till 900 procent över det tillåtna gränsvärdet.

Annons

Annons

Vindruvor innehåller stora mängder bekämpningsmedel. Ibland upp till 900 procent över det tillåtna gränsvärdet.

Vindruvsklase

Tester av bordsdruvor ingår i ett av EU-kommissionens program för mätning av bekämpningsmedel i mat. Ett utkast av rapporten presenterar analyser från 2 479 prover av vindruvor tagna inom EU samt i Norge, Island och Leichtenstein.

Mest gift i vindruvor

Rapporten visar att vindruvorna är det livsmedel som oftast innehåller rester av kemiska bekämpningsmedel. Hela 72 procent av vindruvsproverna innehöll bekämpningsmedelsrester, 4,5 procent översteg gränsvärdena. Vissa bekämpningsmedel som anses extra skadliga har en så att kallad akut referensdos, det vill säga, en sådan dos som vid ett tillfälle kan ha effekt på hälsan.

Nyttigt godis?

Stora mängder kemiska bekämpningsmedel används vid all odling av vindruvor. Närmare bestämt 15 procent av alla kemiska bekämpningsmedel i Europa, och det finns goda skäl att tro att det vid odling av bordsdruvor används ännu mer är vid odling av druvor som ska användas till vin eller russin. Det tål att tänka på eftersom vi ofta ger våra barn druvor och russin som ett nyttigare alternativ till godis.

Vad ska man tänka på som konsument?

– Välj alltid ekologisk frukt. Dessvärre är utbudet av ekologiska vindruvor ytterst begränsat, inte mer än 3-5 procent av vindruvorna är ekologiskt odlade. Vindruvor används dessutom ofta som ersättning till godis för barn. Just barnen är extra känsliga plus att de kan äta mycket i förhållande till sin egen storlek, säger Emelie Hansson, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Tyvärr hjälper det inte att skölja frukten, inte ens om man sköljer noggrant.

– Nej, tyvärr inte. Dagens bekämpningsmedel är ofta "systemiska", vilket innebär att bekämpningsmedlet tas upp av växten och verkar inifrån, i stället för att ligga som ett skyddande extraskal på själva frukten. Bekämpningsmedlet kan vara verksamt i upp till tre veckor efter besprutning, långt efter frukten nått konsumenten.

Om man inte kan hitta ekologiskt odlade vindruvor tycker Emelie Hansson att man istället ska välja en annan ekologisk frukt, helst odlad i Sverige.

– Om ditt barn äter mycket vindruvor eller russin, se till att de är ekologiskt odlade eller byt ut dem mot torkad frukt såsom äppelringar.

Annons

Annons