Risk för låg födelsevikt minskas med multivitaminer

BebisEn ny studie visar att de kvinnor som under graviditeten äter kosttillskott löper lägre risk att föda barn med för låg födelsevikt.

Annons

Annons

En ny studie visar att de kvinnor som under graviditeten äter kosttillskott löper lägre risk att föda barn med för låg födelsevikt.

Bebis

En grupp kanadensiska forskare har gjort en granskning av 13 studier om vitamintillskott under graviditeten. Gravida som åt multivitaminer under graviditeten hade 17 procents lägre risk att föda underviktiga barn jämfört med de som ätit placebo (sockerpiller) eller tillskott med enbart folsyra och järn. De multivitaminpreparat som användes i undersökningarna innehöll mellan åtta och 28 olika vitaminer och mineraler.

Vill se ändrade råd

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar idag gravida kvinnor att äta tillskott med folsyra och järn. De kanadensiska forskarna tycker att rekommendationen även skulle innefatta tillskott med andra vitaminer och mineraler. De menar att antalet barn som föds underviktiga skulle kunna minskas med 1,5 miljoner per år i världen om alla gravida kvinnor åt multivitamin-tillskott.

Försämrad hälsa

För låg födelsevikt är förknippad med försämrad hälsa under hela livet. Risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes ökar också.

Inte så vanligt i Sverige

Fler än 20 miljoner av alla nyfödda i världen är underviktiga. Vanligast är det i u-länderna. I Sverige var 3,1 procent av alla nyfödda underviktiga vid födseln 2007.

Inga nya rekommendationer

Livsmedelsverket har i nuläget inga planer på att rekommendera multivitamintabletter vid graviditet.
–Vi anser inte att detta är ett problem i Sverige eftersom det inte är så vanligt med undernärda kvinnor här, säger Lena Björck som är ansvarig för Livsmedelsverkets kostråd till gravida. Vi anammar försiktighetsprincipen och tycker att det ska räcka med att äta en allsidig kost. Idag rekommenderar vi folsyra till kvinnor i fertil ålder och järntabletter till gravida med järnbrist. I vissa fall kan dock mödravårdscentralen ge särskilda råd, till exempel till undernärda kvinnor, säger Lena Björck till Svenska Dagbladet.

Annons

Annons