Arsenik i barnmaten

Många produkter bestående av gröt och välling innehåller höga halter av det farliga ämnet arsenik, och vissa innehåller även mycket kadmium. Detta visar ett laboratorietest som sajten Testfakta genomfört.
Värst halter återfanns i den ekologiska risgröten från Holle och Sinlac Specialgröt från Nestlé. Efter bara 1-2 portioner per dag har barnet kommit upp i den maxnivå som Livsmedelsverket rekommenderar att man ej passerar. Även Nestlés Majs-Risvälling kvalar in under höga halter.
Värst halter av kadmium återfanns i den mjölkfria vällingen och i den mjölkfria gröten från Enago. Efter två portioner har man uppnått maximal rekommenderad daglig nivå.
Sempers produkter presterar bra i testet och får resultatet ”låga halter av tungmetaller” både för Fullkornsvälling, Havregröt och Havrevälling. Deras Risgröt har däremot problem med höga halter arsenik. Nestlés Mild fullkornsvälling får också resultatet ”låga halter av tungmetaller”. Övriga testdeltagare har samtliga någon form av anmärkning.
Test barnmat gröt och välling
Klicka här för att ladda ner testresultatet som en PDF.
Är det farligt?
Arsenik finns i berggrunden och tas upp av ris, vilket gör att risprodukter riskerar innehålla spår av det ämnet. På sikt kan det bland annat orsaka cancer. Kadmium finns istället i jorden och kommer från föroreningar. Får man i sig för mycket av denna metall kan man få skador på njurarna.
Livsmedelsverket rekommenderar att man undviker att ge riskakor till sina barn, just på grund av höga halter arsenik. Men trots detta vill man inte gå ut med samma råd gällande gröt och välling.
– Gröt och välling innehåller många nyttigheter till skillnad från riskakor. Och risbaserad barnmat är ett viktigt alternativ till glutenintoleranta barn. Däremot bör man variera maten och inte bara ge risbaserade produkter, säger Rickard Bjerselius, toxikolog hos Livsmedelsverket.
Han förklarar också att eftersom barnen äter denna typ av produkter så kort tid, och att man därefter normalt sett håller sig en bra bit under riktvärdet resten av livet, så utgör det ingen fara för barnet.
Däremot anser han att de varumärken vars produkter ligger strax över och strax under riktvärdet för kadmium bör se över dessa och se till att värdena sänks.

Annons

Annons

Annons

Annons