Om mödravårdscentralen

Mödravårdscentraler finns över hela landet. Hit kommer du under graviditeten för att kontrollera din och ditt fosters hälsa men också för att få information om graviditeten och förlossningen.
Besöken på mödravårdscentralen är gratis och frivilliga. 99 procent av alla svenska kvinnor utnyttjar den möjligheten.

Annons

Annons

Första besöket

Det första besöket brukar göras i vecka 8-10 och det är vanligtvis det längst besöket. Det brukar ta cirka 1-1½ timme. Barnmorskan informerar om mödravården och graviditeten. Hon ställer också frågar om bland annat er hälsa, kostvanor, eventuell medicinering och sjukdomar inom familjen. Det är bra om din partner kan medverka. Barnmorskan tar flera olika prover och påbörjar din journal.

Hur ofta?

I början av graviditeten brukar man, under normala omständigheter, besöka mödravårdscentralen en gång per månad och efter vecka 32 ungefär varannan vecka. Besöken brukar ta cirka 20-30 minuter.

Mödravårdscentraler är olika

Mödravårdscentralerna är lite olika beroende på om man bor i en större stad eller på landsbygden men de kan också vara olika beroende på vilket landsting de tillhör. Alla följer dock ett medicinskt basprogram.

Var får man gå?

Du har rätt att gå till vilken offentlig mödravårdscentral som helst. På många platser kan man också välja mellan privat och offentlig mödravård. Om landstinget har upprättat ett vårdavtal med privat mödravård innebär besöken där inte heller någon kostnad för de blivande föräldrarna.

Föräldrautbildning

Från ungefär vecka 20 anordnar de flesta mödravårdscentraler en föräldrautbildning. Där deltar upp till sex föräldrapar och en eller flera barnmorskor. På vissa mödravårdscentraler anordnar man istället föreläsningar i stora grupper. Man träffas en till tre timmar, fyra till sex gånger. Det kan vara på dagtid eller på kvällstid. Utbildningen är gratis och båda föräldrarna har rätt till ersättning från Försäkringskassan för att delta, om man måste ta ledigt från arbetet. Det kan skilja mycket på utbildningen mellan olika mödravårdscentraler men oftast så tar man upp föräldraförsäkringen, vad som händer under förlossningen, vilka smärtlindringar som finns, hur man kommer igång med amningen och hur man sköter sitt nyfödda barn. Vissa har också andningsövningar, avslappningsövningar, speciella pappagrupper eller gemensamma besök på en förlossningsavdelning. Det är vanligt att man träffar nya vänner under föräldrautbildningen eftersom mammorna eller papporna är föräldralediga samtidigt och oftast bor i samma område.

Var hittar jag mödravårdscentralen?

Du hittar närmaste mödravårdscentral i telefonkatalogens blå sidor eller på ditt landstings hemsida.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Annons

Annons