Vad står det i journalen?

Kanske är du lite nyfiken på vad sköterskan skriver i din journal. Vi berättar vad de vanligaste förkortningarna betyder.
Gravidjournal

Annons

Annons

 Albuminuru / proteinuri  Äggvita i urinen.
 Bing  Bäckeningången.
 Bltr / BT  Blodtryck.
 BP  Beräknad partus, beräknat förlossningsdatum.
 Cor  Hjärta.
 Cx  Cervix, livmoderhals.
 CTG  Elektronisk fosterövervakningsapparat.
 Fe  Har blivit rekommenderad järntillskott.
 FFD  Föregående fosterdel, den del av barnet som ställt in sig i bäckenet.
 Fix  Barnets huvud är fixerat i bäckenet.
 Flj  Fosterljud.
 Fluor  Flytning.
 FR  Datum för de första fosterrörelserna.
 Fundus  Den övre delen av livmodern.
 Glucoseri  Socker i urinen.
 Grav tox  Havandeskapsförgiftning.
 Hb  Hemoglobinhalt, blodvärde.
 HB  Hinnbristning.
 Hegar  Livmodern ändrar konsistens under graviditeten. Det sker en uppmjukning som barnmorskan kan känna.
 HS  Hinnsprängning.
 Induktion  Igångsättning av förlossningen.
 Lividitet  Blåfärgning. Slemhinnorna i slidan får en ökad blodgenomströmning under graviditeten, vilket ger en mörkare färg.
 Mammae  Bröst.
 Palp  Känna med händerna.
 Para  Antal födda barn.
 Partus  Förlossning.
 Placenta  Moderkaka.
 Post  Efter.
 Pre  Före.
 Primigravida  Förstagångsföderska.
 Pulm  Lungor.
 Rh+ / Rh-  Om du är rhesus positiv eller rhesus negativ. 85 % av alla kvinnor är rh positiva.
 Ruckb  Ruckbar. Om del del av barnet som ställt sig i bäckenet är ruckbar.
 Rörl  Rörlighet. Om den del av barnet som ställt sig i bäckenet är rörlig.
 Sectio  Kejsarsnitt.
 SM  Sista menstruationens första dag.
 Spekulum  Instrument som används för att undersöka livmodern och slidan.
 Symfus-fundusmått / SF  Magmått, avståndet från blygdbenet till livmoderns övre del.
 Säte  Barnet ligger med stjärten före.
 UA  Utan anmärkning.
 Uterus  Livmoder.
 VU  Vaginal undersökning.
 Ödem  Svullnad.

 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Annons

Annons