WEBB-TV: Medicinering

profylax-webbtv.jpgHör sjuksköterskan Martina Ullman berätta om hur du medicinerar ditt sjuka barn och vad du bör veta om sjukdom och små barn.

Hör sjuksköterskan Martina Ullman berätta om hur du medicinerar ditt sjuka barn och vad du bör veta om sjukdom och små barn.