Högt kolesterol påverkar möjligheten att bli gravid


Svårt att bli gravid? En ny studie visar att högt kolesterol kan vara en bov i dramat.
Par med högt kolesterol kan ha svårare att skaffa barn. En färsk studie i vetenskapsmagasinet Journal of Endocrinology and Metabolism visar att de par där bägge personerna hade högt kolesterol också var de som hamnade längst bort i tidsspannet.
Totalt följdes 500 personer under 1 års tid. Kvinnorna var mellan 18-44 år och samtliga män var över 18 år. De par som hade svårast att bli gravida var de par där bägge personerna hade högt kolesterol, men även par där bara ena hälften hade högt kolesterol visade sig ha svårare att få till en graviditet.
– Det verkar som att högt kolesterol inte bara leder till hjärtsjukdomar, utan även minskar parets chans att bli gravid, konstaterar forskare Enrique Schisterman.
Har ni svårigheter och oroar er över att ni kan ligga i riskzonen kan det således vara en god idé att be läkaren se över kolesterolvärdena.

Annons

Annons

Annons

Annons