Så fixar du inskolningen!

Eva CaldeniusNu är det dags för många att skola in sina barn på förskolan. Vi har träffat dagisexperten Eva Caldenius för att få hennes bästa tips. Läs om hur du undviker de vanligaste fällorna och gör inskolningen trygg.
Barntotal.se har träffat Eva Caldenius, erfaren förskollärare och förskolechef och författare till boken Dagisguiden – en handbok för alla föräldrar för att få tips och råd när det gäller inskolning. Eva berättar att inskolning, eller invänjning som man också säger, är en inskolning lika mycket för föräldrarna som för barnet. Speciellt om det är första barnet kan det vara svårt att lämna över ansvaret för sitt barn till någon annan.

Annons

Annons

Olika slags inskolning

Olika förskolor tillämpar olika sorts inskolning; en del har t ex gruppinskolning och andra har individuell inskolning. Ibland ökar man på tiden för barnets närvaro och minskar successivt på förälderns närvaro, på andra ställen får föräldern vara med hela tiden till barnet känner sig tryggt. Fördelen mer gruppinskolning är att föräldrarna och de nya barnen lär känna varandra. Fördelen med individuell inskolning är att man är säker på att personalen ser just ditt barn och du får också en egen tydligare kontakt med personalen.

Trygg förälder – tryggt barn

Barn läser tidigt av sina föräldrars reaktioner, berättar Eva. Redan vid cirka sex månaders ålder så kastar barnet en blick på sin mamma för att läsa av reaktionen om det t ex en stund ska lämnas över till farfar. Om mamman känner trygg och lugn med överlämnandet och då ser trygg och lugn ut, så känner sig barnet tryggare.
Så är det naturligtvis också när barnet är större och det är dags för förskola. Om föräldern känner sig trygg och lugn så känner barnet det, påpekar Eva. Därför är det viktigt både för förälder och barn att föräldern ser till att bli trygg med personalen och den nya situationen. Hur gör man det då? Jo, man ser till att ställa krav och ställa de frågor man vill ha svar på för att kunna att man litar på den man ska lämna över till, säger Eva. Om du t ex känner att du vill träffa personalen ordentligt innan inskolningen börjar, så se till att få göra det. Det är varje förälders rättighet att få se till känna sig helt trygg i denna nya situation; att lämna sitt barn i någon annans vård.

Förbereda för förskolestart

Rent konkret kan man förbereda barnet genom att i förväg ta reda på förskolans tider och rutiner för mat och sömn och försöka så gott det går att anpassa barnet efter det, under t ex sommaren innan. Man ska komma ihåg att barn utvecklas snabbt i den här åldern. En ettåring som i maj prompt måste sova två gånger per dag, kan ha övergått till en sovstund per dag i augusti. Det är också bra att vänja barnet vid att träffa andra barn, t ex på en öppen förskola och bra att ha andra vuxna som någon gång tar hand om barnet. Det är bra att introducera vanlig mat i tid så att inte barnet bara har ätit burkmat när det börjar på förskolan.

Vem ska skola in?

Eva som har sett hundratals inskolningar säger att det inte finns något generellt att mamman eller pappan har lättare eller svårare. Allmänt kan man väl säga att om man har möjlighet att välja så kan det vara bra att den förälder som har lättast att lämna barnet sköter inskolningen.

Hur lång tid tar det?

En genomsnittlig inskolning tar cirka två veckor. Man får dock ha marginal på minst en vecka, inte minst med tanke på att barnen ofta blir sjuka när de kommer i kontakt med de nya bakterierna på förskolan.

Några tips och råd

När inskolningen väl är igång finns det några bra punkter att tänka på:

 • Aldrig smyga iväg från barnet. Alltid säga ”hej då” även om barnet blir ledset.
 • När man sagt ”hej då”, alltid gå och inte komma tillbaka så att barnet blir förvirrat. Om barnet gråter och är förtvivlat när man går är det bättre att ringa efter en stund och fråga om barnet lugnat sig om man känner behov av det.
 • Tillåta barnet att visa alla sina känslor, även de negativa (ledsen, arg osv). Vuxna vill ofta att barn ska vara glada, men för att bli en hel människa måste alla känslor finnas med och få bli bekräftade. De negativa känslorna är inte farliga och ibland kan det vara lätt att rentav trösta för mycket.
 • Acceptera pedagogernas val av invänjning med dess för- och nackdelar. Det är säkert genomtänkt och passar just den pedagogen.
 • Lita på att personalen vet när det är dags att lämna barnet.
 • Berätta om barnets vanor och personlighet. Föräldrar känner sina barn bäst och barn måste få vara olika.
 • Tipsa om vad barnet gillar (lekar, mat m.m.)
 • Ta med snuttefilt, napp, nappflaska eller annat barnet är mycket fäst vid.
 • Ev. ta med foton på föräldrar och andra för barnet kära människor eller saker.
 • Märka kläder för att underlätta för personalen.
 • När man sitter med kan man gärna sitta och läsa, skriva eller sy eller något annat. Du ska bara vara ett ställe dit barnen kan gå vid behov för att få trygghet.
 • Har barnet svårt att bli lämnat kan det ibland vara en hjälp att barnet får sitta i sin egen vagn där det känner sig tryggt.

I Evas Caldenius’ bok Dagisguiden – en handbok för alla föräldrar finns svar på många frågor angående att ha barn på förskola: Hur väljer man dagis? Vad står de olika pedagogikerna Montessori, Reggio-Emilia osv egentligen för? Är det bra med förskola överhuvudtaget? Vad har jag rätt att ställa för krav? Vad gör jag om mitt barn inte vill gå dit? Mer information finns på www.caldenius.com.

Annons

Annons