Högre D-vitaminnivåer under graviditeten kan leda till starkare barn

En ny studie visar att högre nivåer av D-vitamin under graviditeten kan leda till barn med starkare muskler. Låga nivåer av D -vitamin har tidigare kopplats till nedsatt muskelstyrka hos vuxna och barn, men det har hittills varit okänt hur variation i en moderns nivåer av D-vitamin under graviditeten påverkar barnet.

Annons

Annons

gravid_d-vitamin_stor.jpg
En ny studie visar att högre nivåer av D-vitamin under graviditeten kan leda till barn med starkare muskler.
Forskning kommer från det medicinska forskningsrådet Medical Research Council Lifecourse Epidemiology Unit (MRC LEU) i Universiteted vid Southampton.
Låga nivåer av D -vitamin har tidigare kopplats till nedsatt muskelstyrka hos vuxna och barn, men det har hittills varit okänt hur variation i en moderns nivåer av D-vitamin under graviditeten påverkar barnet.
Låga D-vitaminhalter är vanligt bland unga kvinnor i Sverige, och även om kvinnor rekommenderas att ta en extra D-vitamin under graviditeten är det alltför vanligt att tillskotten inte tas alls.
I forskningen, som publicerades i januari månads utgåva av Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, har D-vitamin nivåer mäts i 678 mödrar i de senare stadierna av graviditeten.
Man har sedan följt barnens utveckling, och när barnen fyllt fyra år mätte man greppstyrka och muskelmassa. Resultaten visade att ju högre nivåer av D-vitamin hos modern, desto starkare greppstyrka av barnet. Man såg också ett samband mellan D-vitamin nivåer hos modern och barnets muskelmassa.
Forskaren Dr Nicholas Harvey, universitetslektor vid MRC LEU, kommenterar: ”Sambanden mellan moderns D-vitamin nivå och barnets muskelstyrka kan få konsekvenser för barnets hälsa i senare ålder där muskelstyrkan toppar i ung ålder och sedan sjunka i äldre ålder, där låg greppstyrka i vuxen ålder har förknippats med dåliga hälsoresultat såsom diabetes, fall och frakturer. Det är därför troligt att den ökade muskelstyrka som observerades vid fyra års ålder hos barn till mödrar med högre D-vitaminnivåer kommer att även påverka barnet i vuxen ålder, och eventuellt bidra till att minska bördan av sjukdom i samband med förlust av muskelmassa under äldre ålder.”
De 678 kvinnor som deltog i studien är en del av undersökningen ”Southampton Women’s Survey”, en av de största och bästa studierna av sitt slag.
Professor Cyrus Cooper, professor i reumatologi och chef för MRC LEU vid Universitetet i Southampton, som övervakade arbetet, säger: ”Denna studie är en del av ett större program i forskningen vid avdelningen för Epidemiology, där vi försöker förstå hur faktorer som kost och livsstil hos modern under graviditeten påverkar barnets kroppssammansättning och benutveckling. Detta arbete bör hjälpa oss att utforma insatser som syftar till att optimera kroppens sammansättning i barndomen och senare i vuxen ålder och på så sätt förbättra hälsan för framtida generationer.”

Annons

Annons