Arsenik i barnmat

sjuk_bebis_ater.jpgBarnen förgiftas av Arsenik. Skrämmande läsning i krönikan som drar slutsatsen att vi inte kan blunda längre. 

Annons

Annons

   Det nya året började med nya miljölarm som du kanske inte ens vill lyssna på? Livsmedelsverket har hittat höga nivåer av Arsenik, Kadmium och Mangan i barnmat. Det gäller flera sorters svensk mjölkersättning och risgröt som konsumeras av de allra minsta barnen. Risgröten har Semper nu tagit bort från hyllorna eftersom man inte har kunnat hitta något ris som motsvarar kvalitetskraven för barnmat, enligt Aftonbladet. Här rullar artikeln vidare som om ingenting har hänt, vad stod det egentligen i denna mening? Innebär inte det att allt ris innehåller för höga halter av gifter? Det är alltså själva råvaran, riset, som på något sätt har förgiftats, vill man inte veta hur?

   Redan 1999 när min dotter var nyfödd så var jag mycket upprörd över vad mänskligheten hade gjort med vår miljö. Jag läste i juli månad samma år, när min dotter bara var 6 veckor gammal, en artikel med rubriken, ”Så giftig är bröstmjölk”. Ingen rolig läsning för en nybliven pappa. Min dotters enda föda hade så mycket gifter i sig att det överskred gränsvärdena för Dioxiner med upp till 42 ggr. I bröstmjölken hade man även hittat andra miljögifter och främmande ämnen som kvicksilver, arsenik, bly, PCB och olika bekämpningsmedel. Även rester från parfym och sololjor fanns i bröstmjölken. Fortsätt amma era barn stod det längst ned i artikeln, fördelarna överväger gifternas effekter.

   Varför var gifterna där? Hur kunde kemikalierna, solkrämerna och parfymerna i så höga koncentrationer ansamlas i moderns bröstmjölk? Svaret är så enkelt så att det egentligen inte behövs någon förklaring. Alla vi människor har under hela vår livstid exponerats för dessa gifter. Gifterna ansamlas och koncentreras i våra kroppar och därmed även i bröstmjölken hos de nyblivna mödrarna. 2004 undersökte man ansamlingen av olika miljögifter i 14 EU-ministrars blod för att få klarhet i läget. I samtliga fall så hittade man mer än 33 olika miljögifter. Alla hade de välkända gifterna som PCB, DDE (från DDT), bromerade flamskyddsmedel och ftalater (plastmjukgörare) i sitt blod. Alla dessa ämnen tros vara cancerframkallande eller kunna skada immunsystemet.

   Nu säger Livsmedelsverket och många andra experter att vi inte vet om barnen tar skada av denna giftexponering. Detta uttalande beror på att det inte går att bevisa vad som har orsakat vad och på vilket sätt som barnen har drabbas av blandningen av de olika gifterna. Ska vi verkligen nöja oss med det svaret? Vi vet att astma, allergier, diabetes och minst fyra olika cancerformer alla ökar så snabbt att de på 20 år har fördubblats. Vi vet också att om 20 år kommer sjukdomarna att fördubblas igen om inget görs. Det spelar ingen roll om det inte går att bevisa, alla insektsbekämpningsmedel och all konstgödsel måste förbjudas i all livsmedelsproduktion. Vi måste kanske ta större odlingsarealer i bruk och kanske återinföra en större andel av småskaligt jordbruk i samhället för att lyckas äta oss mätta, men detta steg måste vi nog ta? Vi kan inte längre underkasta oss denna behandling. De kommersiella industrikrafterna måste stoppas. Våra barns hälsa går före livsmedelsindustrins plånböcker.

   Våra politiker och myndigheter är för fega och för långsamma. Inför dessa krav idag och stoppa all import från de länder som inte accepterar kraven. Ska jag vara ärlig så struntar jag i miljöministrarnas hälsa, jag är inte heller så brydd om min egen hälsa. Men mina barn har inte valt att exponeras för dessa gifter. Vi ger dem inte en chans! Alla kommer de att drabbas av sjukdomarna med den epidemiska ökningstakten. Framtidens historieböcker kommer inte att skräda orden och jag kommer att skämmas i min grav för det som vi utsatte barnen för under de decennier som jag levde.

Kim Wiking
kim_w-6_besk.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons

Annons