Minskat salivflöde samt socker och syror i läkemedel kan bidra till att förklara att barn som har medfödda hjärtfel oftare ...