Rida rida ranka

Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.

Annons

Annons

Liten riddare så rar
ännu inga sporrar har.

När du dem har vunnit,
barndoms ro försvunnit.

Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.

Liten pilt med ögon blå,
kungakrona ska han få.

När du den har vunnit,
ungdoms ro försvunnit.

Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.

Andra famntag än av mor,
fröjda dig när du blir stor.

När du dem har vunnit,
mandoms ro försvunnit.

Annons

Annons