::cck::38::/cck::::introtext::Det kommer en mus, den kryper och krallar, den hoppar och sprallar, den tigger om hus. Och får den inte ...

::cck::37::/cck::::introtext::Det kommer en katt, den springer och går, den tar vad den får och så tar den dig - mjauuuu!::/introtext::::fulltext::::/fulltext:: ...

::cck::30::/cck::::introtext::Tummetott, Slickepott, Långeman, Gullebrand och lilla Vicke vire.::/introtext::::fulltext::::/fulltext:: ...

::cck::29::/cck::::introtext::Maria Nyckelpiga, flyg öster, flög söder, flyg hem till dina bröder, så får vi mat och kläder. Flyg, flyg, flyg!::/introtext::::fulltext::::/fulltext:: ...

::cck::28::/cck::::introtext::Baka, baka liten kaka. Rulla, rulla, liten bulla. Mjöla den och pricka den och SHUSSSSSS in i ugnen!::/introtext::::fulltext::::/fulltext:: ...

::cck::27::/cck::::introtext::Pelle Plutt, Plutt, Plutt tog ett skutt, skutt skutt över ån, ån, ån, tappa tån, tån, tån. In i kammarn ...

::cck::26::/cck::::introtext::Ett två tre fyra, alla byxor är så dyra. Den som inga pengar har, han får gå med rumpan bar.::/introtext::::fulltext::::/fulltext:: ...

::cck::25::/cck::::introtext::Bröst och braller det är bra, stjärt och magknapp, ha ha ha. Bröst och braller, ja ja ja, stjärt och ...

::cck::24::/cck::::introtext::Rida, rida ranka, hästen heter Blanka. Liten riddare så rar ännu inga sporrar har. När du dem har vunnit, barndoms ...

::cck::23::/cck::::introtext::Klappa, klappa händerna. Tussa, tussa hundarna. Räven kommer, räven kommer. Ta inte bort, ta inte bort mammas egen gullegris.::/introtext::::fulltext::::/fulltext:: ...