Så mycket får svenska tonåringar i månadspeng:

pengar.jpgSå mycket får svenska tonåringar i månadspeng: Så mycket får svenska tonåringar i månadspeng:

pengar.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder kr/månad

13 år  400 kr/mån

14 år  580 kr/mån

15 år  700 kr/mån

16 år   890 kr/mån

17 år   1050 kr/mån

18 år   1160 kr/mån

19 år   1540 kr/mån

 

 

Månadspeng efter ålder, medelvärde i kronor. Siffrorna är hämtade från rapporten ”Tonåringarna och deras pengar” som gjorts av Institutet för Privatekonomi på Swedbank.