Enkel undersökning kan upptäcka hjärtfel hos nyfödda

Nyfödd bebis på BBRutinmässig screening av bebisen på BB skulle kunna upptäcka medfödda hjärtfel innan barnet tas med hem. Det menar forskare på Sahlgrenska akademin.

Annons

Annons

Rutinmässig screening av bebisen på BB skulle kunna upptäcka medfödda hjärtfel innan barnet tas med hem. Det menar forskare på Sahlgrenska akademin.

Nyfödd bebis på BB

Varje år föds mellan 100 och 200 barn i Sverige med så kallat ductus-beroende hjärtfel. Det innebär att ett blodkärl som transporterar blod till lungorna slutar fungera vilket kan leda till döden om barnet inte snabbt får vård. Vid den ordinarie läkarkontrollen som sker idag på BB upptäcks inte detta. Därför hinner ungefär en tredjedel av barnen åka hem innan de insjuknar. Ungefär 15-20 procent av barnen som kommit hem hinner inte tillbaka till sjukhuset i tid och avlider.

I en studie, publicerad i den medicinska tidskriften British Medical Journal, har forskare vid Sahlgrenska akademin upptäckt att rutinmässig screening av barn innan de lämnar BB kan upptäcka 92 % av alla ductus-beroende hjärtfel.

Enligt forskarna är screeningen både enkel och tillförlitlig. En barnmorska behöver endast fem minuter till att genomföra testet. Genom att mäta barnets syreupptagning i blodet med hjälp små sensorer på två ställen på barnets kropp, exempelvis på en hand och en fot, kan man upptäcka om syresättningen är normal. Om den är ovanlig låg kan det vara ett tecken på att barnet har hjärtfel och behöver undersökas vidare.

Nu hoppas forskarna att metoden införs direkt på landets samtliga förlossningsavdelningar.

Annons

Annons