Astma utlöst av ansträngning kan förutspå fortsatt astma

Barn med astmabesvärNy brittisk forskning visar att astmaliknande besvär utlöst av ansträngning tillsammans med annan allergisk sjukdom är avgörande för fortsatt astma.

Annons

Annons

Ny brittisk forskning visar att astmaliknande besvär utlöst av ansträngning tillsammans med annan allergisk sjukdom är avgörande för fortsatt astma.

 Barn med astmabesvär

Det är vanligt att barn under småbarnsåren drabbas av förkylningsastma eller astmaliknande symptom, som andningsbesvär och pipande och väsande andning. Men när finns det risk för att astman blir permanent? Ny brittisk forskning visar att endast problem utlösta under ansträngning tillsammans med annan allergisk sjukdom såsom eksem eller hösnuva vid det första problemtillfället var avgörande för fortsatt astma. Om båda faktorerna var närvarande vid det första problemtillfället hade 53.2 procent av barnen i undersökningen kvarstående besvär. Om endast en faktor var närvarande hade 17.2 procent fortsatta besvär. Studien är publicerad i British Journal of Medicine.

Tidigare studier har identifierat nedsatt lungfunktion, ärftlighet för astma och sensibilisering som riskfaktorer. Syftet med den aktuella studien var att följa en grupp barn med rapporterade symtom på astma i Manchester, England, för att påvisa karaktäristiska symptom för kvarstående astmabesvär.

Frågeformulär om förekomst av astma inklusive antal attacker, utlösande faktor och andra sjukdomar, såsom eksem och hösnuva, skickades ut till föräldrar med barn under 16 år vid fem tillfällen 1993– 2004. Av de 628 barn som deltog i studien rapporterade 201 (32 procent) pipande och väsande andning vid det första tillfället för sjukdom. Av dessa hade 27 procent symtom vid ett senare tillfälle.

En svaghet med studien är det begränsade antalet individer, vilket innebär små möjligheter att identifiera ytterligare riskfaktorer.

Källa: Frank PI, et al. Long term prognosis in preschool children with wheeze: longitudinal postal questionnaire study 1993-2004. BMJ. 2008;336(7658):1423-6.

Annons

Annons