Vem vågar åka till Astrid Lindgrens barnsjukhus?

Astrid Lindgrens barnsjukhusNär sjukhuset öppnades skulle det bli världens bästa barnsjukhus. Riktigt så blev det inte. Istället har sjukhuset blivit sjukt. Efter många incidenter och anmälningar är sjukhusets rykte så skamfilat att många är rädda för att ta sina barn dit.

Annons

Annons

När sjukhuset öppnades skulle det bli världens bästa barnsjukhus. Riktigt så blev det inte. Istället har sjukhuset blivit sjukt. Efter många incidenter och anmälningar är sjukhusets rykte så skamfilat att många är rädda för att ta sina barn dit.

Astrid Lindgrens barnsjukhus

Sjukhuset hade16 Lex Maria-anmälningar under 2009 till följd av felbehandlingar som i många fall ledde till barns död. Det är fler anmälningar än något annat sjukhus. Det har också elva anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. En rad felmedicineringar, svårt sjuka barn som skickas hem och misstänkt dråp står på listan.

Svenska Dagbladet har talat med sjuksköterskor, läkare och undersköterskor om situationen på sjukhuset. Otydligt ”diktatoriskt” ledarskap, ryktesspridning, hög stressnivå och ständig underbemanning nämns ofta. Påtaglig är också rädslan för att uttala sig offentligt. Flera som SvD talat med har egna tunga erfarenheter av hur ledningen kan straffa den som har avvikande mening. Obekväma personer har omplacerats, folk har känt sig trakasserade av ledningen och kallats ”gnälliga” och ”rättshaverister”. Personer beskyllts av sjukhusledningen för att vara illojala efter att ha yttrat sig om missförhållanden i medierna. Det finns också exempel på personal som förbjudits yttra sig till pressen. Sjukhusets ansvarige är chefsläkare Svante Baehrendtz. Sjukhusets huvudskyddsombud Marta Christensson bekräftar att personal kränkts av ledningen som straff för att de varit kritiska. Hon säger att det hänt att personers liv förstörts på oklara grunder, genom till exempel radikala omplaceringar 

Huvudskyddsombudet Marta Christensson förklaring problemen: Sämre resurser orsakar stress som orsakar fel. Den förklaring delar hon med barnläkarföreningens ordförande Margareta Blennow, som varit bedrövad över skriverierna.

Sjukhuset har också blivit en sluss för unga och erfarna. På fem år har en tredjedel av arbetsstyrkan bytts ut, visar statistik som SvD tagit fram. Det finns exempel på nyutbildade sjuksköterskor som arbetat i fem-sex månader och sedan tvingats bli handledare för nästa kull.

2007 gjorde Vårdförbundet en undersökning bland medlemmarna på Astrid Lindgrens och uppmärksammade ett annat problem. Bara 40 procent var specialistutbildade på barn, trots att Socialstyrelsen rekommenderar att samtliga ska ha barnsjuksköterskeutbildning.

Sjukhuset är sjukt och ansvariga är sjukhusets ledning med Svante Baehrendtz i spetsen. Frågan är hur länge dessa missförhållanden tillåts pågå innan sjukhusets ledning byts ut?

Källa: Svenska Dagbladet

Annons

Annons