Så undviker barnet infektioner

Självklart är det svårt att skydda barnet mot sjukdom och det kanske man inte ska göra till varje pris heller. Men det är skönt om barnet inte får för många förkylningar, öroninflammationer och kräksjukor. Här kan du läsa om hur du minskar risken för att ditt barn smittas.
Sjuk flicka
Den mest infektionskänsliga perioden i en människas liv är mellan sju och 18 månaders ålder eftersom skyddet från moderns antikroppar och skyddet från amningen har minskat kraftigt och kroppen har ännu inte hunnit bygga upp ett eget immunförsvar.
För att du inte ska smitta barnet är det viktigt att du tvättar händerna ofta. Tvätta händerna när du kommer utifrån, efter toalettbesök, före matlagning och innan måltider. Tvätta barnets händer när det har varit ute. Undvik att gnugga dig i ögonen, peta dig i näsan eller stoppa fingrar i munnen om inte händerna är rena. Det bör barnet också lära sig när det är tillräckligt gammalt. När barnet är riktigt litet kan det också vara klokt att undvika täta folksamlingar, speciellt inomhus och under vinterhalvåret. Be också vänner och släktingar som kommer för att hälsa på att tvätta händerna. Undvik självklart kontakt med sjuka barn eller vuxna.

Annons

Annons

Undvika infektioner på förskolan

Om barnet går i förskola, eller har syskon som gör det, är det svårt att undvika infektioner – för att inte säga omöjligt. Hur ofta barnen är sjuka varierar mycket mellan olika förskolor. Det kan variera beroende på hur mycket tid barnen vistas utomhus, hur stora barngrupperna är och hur noggrann personalen är med hygienen men också på hur duktiga de andra föräldrarna är på att hålla barnen hemma vid sjukdom.
På förskolan ska barnet lära sig att tvätta händerna när det kommer in utifrån, efter att det har varit på toaletten och innan det äter. Det är bättre om barnen får använda pappershanddukar istället för vanliga handdukar när det torkar händerna. Det är också bra om barnen inte tillåts använda napp (förutom när de ska sova) eftersom barnen gärna suger på varandras nappar. Personliga kuddar och filtar i sovsalen minskar också smittspridning.
Självklart är det också viktigt att personalen, inklusive eventuell kökspersonal, inte går till jobbet när de är sjuka och att de tvättar sina händer ofta. Smittspridning bland de minsta barnen är svårt att förhindra eftersom de suger och biter på det mesta.
Barn som är inne mycket är mer sjuka och ju större barngrupperna är desto större är chansen att barnet smittas. Det är viktigt att du som förälder ansvarar för att inte skicka ditt barn till förskolan när det är sjukt. Flera undersökningar visar också att barnet bör hållas hemma åtminstone en feberfri dag. Om barnet skickas tillbaka till förskolan innan det återhämtat sig ordentligt är risken stor att det drabbas av en ny infektion.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons