Bli av med förstoppning

logga_bebis_istock_000003251484medium.jpgFörstoppning kan ge barnet magont och mindre blödningar runt ändtarmsöppningen. Genom kostförändringar kan barnet bli av med förstoppningsproblemen.
Förstoppning har ingenting att göra med hur ofta barnet bajsar utan hur avföringens konsistens är. Både barn och vuxna bajsar olika ofta. Barn kan ha glest mellan avföringarna och ändå ha en normalt fungerande mage. Barnet har förstoppning om det bajsar mindre ofta än normalt och avföringen är torr, kompakt och hård.
Förstoppningen kan göra magen uppblåst och ge barnet magont. Den kan också leda till smärta när det ska bajsa och orsaka mindre blödningar runt ändtarmsöppningen.

Annons

Annons

Bröstbarn

Bröstbarn har ofta glest mellan avföringarna, ibland bajsar de bara en gång i veckan. De får inte förstoppning men ibland kan avföringen vara mörkare och fastare än vanligt. Det kan bero på att de får för lite mat.

Möjliga orsaker

  • Flaskbarn bör ha tätare avföringar än bröstbarn. De kan i enstaka fall få förstoppning och det kan bero på att de får för lite mat eller att vällingen är för kraftig – det vill säga att den innehåller för mycket pulver i förhållande till vatten.
  • När barnet börjar med fast föda kan det få förstoppning om maten innehåller för lite färsk frukt, grönsaker eller vätska. Spädbarn kan också få förstoppning när de börjar med tillägg som innehåller mjöl.
  • Det är vanligt att det uppstår en ond cirkel. När stora och hårda avföringsklumpar ska ut gör det ofta ont, särskilt om barnet har eller får små sprickor runt ändtarmsöppningen. Då försöker barnet att hålla sig, vilket leder till en ny förstoppning.
  • I sällsynta fall kan förstoppningen bero på medicinska orsaker, som förträngning i ändtarmen eller annan bakomliggande sjukdom.

Åtgärder

Om ett spädbarn är trögt i magen bör man alltid kontakta barnavårdscentralen (BVC). De flesta brukar bli bättre i magen efter kostförändringar som görs i samråd med BVC. Undvik att ge barnet vanlig komjölk innan det är ett år gammalt. För barn som äter fast föda kan det hjälpa att öka intaget av frukt, undvik dock banan. Se också till att barnet dricker tillräckligt med vätska. Ge enbart lavemang, medicin eller laxerande medel till spädbarn efter rekommendation av läkare.
 

Mer information:

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons