Allt om RS-virus, RSV

RS-virus förekommer i årliga epidemier under vinterhalvåret och kan ge spädbarn under sex månader svåra andningsproblem. Lär dig hur du skyddar din bebis.
Sjuk bebis
RS-virus, eller respiratory syncytial virus som det egentligen heter, kan ofta ge spädbarn under sex månader svåra andningsproblem och hög feber som kan leda till vätskebrist. Cirka 25 procent av de smittade barnen visar tecken på lunginflammation och besvär som vid astma (bronkiolit). RS-virus (RSV) uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret.

Annons

Annons

Symptom

Typiska symptom vid smitta är feber, snuva, hosta samt häftig och pipande andning. Barnet kan få svårt att andas och bli blått runt munnen och under naglarna. Om sjukdomen också leder till vätskebrist kan symptomen dessutom vara kall, torr och blek hud samt snabb puls, insjunkna ögon och insjunken fontanell (om barnet är under 1½ år). Vuxna som smittas av RS-virus får samma symptom som vid en vanlig förkylning.

Behandling

Barn under sex månader blir oftast inlagda på sjukhus om de har drabbats av RS-virus. Barnet kan få syrgas som hjälp för att andas. Om det lider av vätskebrist eller har svårt att äta och dricka ges dropp. En del barn har nytta av medicin som utvidgar bronkerna. De flesta infektioner läker ut inom en till två veckor även om långvarig hosta kan förekomma efteråt.
Äldre barn drabbas sällan lika allvarligt av sjukdomen och kan oftast skötas hemma.

Spridning

RS-virus sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med smittade personer eller genom kontakt med smittade föremål. Virus kan överleva minst tolv timmar på föremål. Infektion uppstår framför allt när viruset kommer i kontakt med slemhinnor i näsa, mun eller ögon. Smittan kan möjligen också spridas genom inandning av små droppar från hosta och nysningar men då krävs stora virusmängder.

Förebyggande åtgärder

  • Barn under sex månader bör hållas på avstånd från förkylda personer.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Det gäller speciellt när du kommer utifrån, före matlagning, före måltider och efter toalettbesök.
  • Be vänner och bekanta som kommer på besök att tvätta sina händer innan de håller bebisen.
  • Monoklonala antikroppar kan i enstaka fall ges förebyggande under RSV-säsongen. Denna behandling är mycket dyr och reserveras för barn i riskgrupper, till exempel för tidigt födda barn med kronisk lungsjukdom.

Sök sjukhusvård

Uppsök sjukvården om:

  • du misstänker att barnet har drabbats av RS-virus och det är under sex månader gammalt
  • barnet har svårt att andas, är slött och dåsigt, har ovanligt snabb andning, har pipande andning, är blå runt munnen eller visar tecken på vätskebrist.

 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Källor: Smittskyddsinstitutet, Boken om barnet utgiven av Ica Bokförlag

Annons

Annons