Cykelhjälm

cykelhjlm.jpgDet är lag på att barn upp till 15 år ska använda cykelhjälm när de cyklar, skjutsas på cykel eller sitter i cykelkärra. Cykelhjälmen minskar risken att få huvudskador. De flesta barnhjälmar är idag gjorda för att lösa ut vid lek i till exempel klätterställning.

Annons

Annons

Cykelhjälm

Det är lag på att barn upp till 15 år ska använda cykelhjälm när de cyklar, skjutsas på cykel eller sitter i cykelkärra. Cykelhjälmen minskar risken att få huvudskador. De flesta barnhjälmar är idag gjorda för att lösa ut vid lek i till exempel klätterställning.

Att använda cykelhjälm är ett enkelt och billigt sätt att minska skaderisken.

Det är lag på att barn upp till 15 år ska använda cykelhjälm. Hjälmkravet gäller också barn i cykelkärra. Cyklisten ansvarar för att passagerare under 15 år använder hjälm. 

Kom ihåg att alltid ha uppsikt över barnen – även när de bär hjälm.

Tips när du köper hjälm

CE-märkning på hjälmen betyder att hjälmen uppfyller de krav som ställs i EG-direktivet för personlig skyddsutrustning, 89/686/EEG. Eftersom det är ett så kallat tvingande direktiv måste hjälmar CE-märkas för att få marknadsföras inom Europa. Om cykelhjälmen sköts väl, och inte utsätts för en kraftig stöt, har den en livslängd på cirka fem år. 

 Tänk också på följande när du köper en hjälm till ditt barn:

  • Köp inte en för stor hjälm för barnet att växa i.
  • Hjälmen ska sitta perfekt så att den inte kan trilla av eller skjutas bakåt och lämna pannan fri. Den får inte glida ner i nacken.
  • Hjälmen ska täcka panna, bakhuvud och hjässa.
  • Människor har olika huvudform. Det är inte säkert att en hjälmtyp passar alla. Den ska provas och justeras för att sitta rätt.   
  • Hjälmen ska sitta bekvämt och vara lätt att ta på och av.
  • Hakbandet brukar vara lagom spänt om det går att få in ett finger mellan bandet och hakan. På hakbandet sitter två spännen som håller reda på remmarna. De ska sitta precis under örsnibben. Sitter de fel kan det medföra att hjälmen dras bakåt och tinningen inte längre skyddas.

cykelhjlm1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlösbart spänne för de små

Välj en småbarnshjälm till de yngre barnen. En småbarnshjälm med utlösningsfunktion i hakbandet ger extra säkerhet för små barn. Småbarnshjälmen känns igen på det gröna spännet. Spännet är konstruerat för att lösa ut vid viss belastning, till exempel om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen. De flesta barnhjälmar är idag gjorda för att lösa ut vid lek i till exempel klätterställning. Hör efter när du köper hjälmen.

Det går inte att byta spännet på en småbarnshjälm så att det blir en cykelhjälm. Det är stor risk att hjälmen inte fungerar som den ska om du försöker göra om den. 

Sök vård

Om du råkar ut för en olycka ska du kontakta vårdcentralen, närakuten eller akuten beroende på skadans allvar

 

 

Författare: Katja Öster, Vårdguiden
Granskare: Anna-Lena Strömwall, Trafikverket

 

Annons

Annons