Hjälmar för små barn

En cykelhjälm kan vara livsfarlig för barn under sju år – använd istället en småbarnshjälm.

Annons

Annons

En cykelhjälm kan vara livsfarlig för barn under sju år – använd istället en småbarnshjälm.

Det finns två typer av hjälmar för barn: småbarnshjälmen och cykelhjälmen. Skillnaden mellan de båda är spännet på hakbandet. Det löser ut på småbarnshjälmen om belastningen på det blir för stor. Skulle hjälmen fastna i något löser spännet ut så att barnet inte blir hängande. Spännet på cykelhjälmen löser inte ut. Barn som cyklar till lekplatsen lämnar ofta hjälmen på när de leker och klättrar, därför har allvarliga olyckor inträffat med cykelhjälmar där barn har blivit hängande.

För mindre barn rekommenderas en småbarnshjälm. Att det är en småbarnshjälm och inte en cykelhjälm känns igen på det gröna hakbandet och spännet.

  • Småbarnshjälmen är en cykelhjälm för små barn.
  • Småbarnshjälmen är också en lekhjälm.
  • Den är lämplig upp till sju års ålder vid all cykling och skjutsning.
  • Den har samma skyddsförmåga som cykelhjälmen.

Kontrollera att hjälmen har bruksanvisning på svenska och att den är CE-märkt.

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons