6 av 13 gungor farliga för barn

Farliga gungor för barnVarje år skadas många barn så svårt att de tvingas uppsöka akutsjukvård sedan de träffats av en gunga i huvudet. En test som Konsumentverket och danska Sikkerhedsstyrelsen har gjort visar att 6 av 13 testade gungor inte uppfyller säkerhetskraven.

Annons

Annons

Varje år skadas många barn så svårt att de tvingas uppsöka akutsjukvård sedan de träffats av en gunga i huvudet. En test som Konsumentverket och danska Sikkerhedsstyrelsen har gjort visar att 6 av 13 testade gungor inte uppfyller säkerhetskraven.

Farliga gungor för barn

Varje år inträffar ungefär 70 olyckor i privata trädgårdar i Sverige som leder till akutsjukvård på grund av att barn träffats av en gunga i huvudet.

Konsumentverket och Sikkerhedsstyrelsen har därför låtit testa 13 gungor för privatbruk för att se vilka det är som uppfyller säkerhetskraven. Resultatet visar att sju av de testade gungorna uppfyllde leksaksstandardens krav för islagskraft medan sex bedömdes som farliga för barn. De som inte uppfyller kraven är gungor av trä och en stor gondolgunga med ryggstöd av stålrör samt fotstödet i metall på en dubbelgunga.

Överhuvudtaget kan man säga att materialet spelar en större roll än gungans vikt för skaderisken. Hårda material, till exempel trä och stål, utan dämpning ger mycket höga krafter. Till och med gungor som vägde mindre än ett kilo kan kraftigt överstiga gränsvärdet i standarden. Den tyngsta gungan i testet som var en däckgunga vägde nästan 6,5 kilo och gav knappast någon islagskraft på grund av goda stötdämpande egenskaper.

Det finns också andra säkerhetsrisker med gungor för hemmabruk, som gungställningar med bristande stabilitet, klämrisker och upphängningsanordningar.

Myndigheterna har krävt åtgärder från företagen för att undanröja riskerna för huvudskador. Några av de farliga gungorna i testet har tagits bort från marknaden medan andra har åtgärdats eller kommer att åtgärdas av respektive tillverkare.

 

Annons

Annons