Ny märkning för säkrare bilbarnstol

PlusslogganPlustestet mäter de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. Den här formen av test görs inte i övriga Europa och ingår inte heller i E-godkännandet. En E-godkänd stol uppfyller alla krav som ställs för att få säljas i Sverige men en stol som klarat plustestet ger ditt barn en extra säkerhet.

Annons

Annons

Plustestet mäter de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. Den här formen av test görs inte i övriga Europa och ingår inte heller i E-godkännandet. En E-godkänd stol uppfyller alla krav som ställs för att få säljas i Sverige men en stol som klarat plustestet ger ditt barn en extra säkerhet.

Nu presenteras en ny kvalitetsmärkning för bilbarnstolar, ett så kallat Plus Test. Testerna genomförs av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och lanseras av NTF.

– Det finns alldeles för många dåliga bilbarnstolar på den svenska marknaden och det finns risk för att den översvämmas av mångdubbelt fler. Vi vill stoppa den utvecklingen och slå vakt om den svenska bilbarnstolskulturen. Ytterst handlar det om våra barns säkerhet, säger NTF:s vd, Jan Sandberg.

För drygt ett år sedan försvann det så kallade T-godkännandet, en svensk kvalitetsmärkning vid sidan av E-godkännandet, som är en godkännandemärkning inom EU. T-märkningen försvann eftersom EU bedömer den som konkurrensbegränsande. Sverige har en särställning i världen när det gäller barns säkerhet i bil, mycket tack vare T- märkningen. För godkännande krävs att stolen testats utifrån barnets förmåga att klara de krafter nacken utsätts för vid en frontalkollision.

– Europeisk forskning visar att i snitt omkommer 2 barn om dagen och många fler skadas, i bilolyckor i Europa, säger Tommy Pettersson, chef för VTI:s krocklaboratorium. Den främsta orsaken till dessa dödsfall är skador i nacke och huvud.
Stolar märkta med Plus Test kommer på marknaden i höst.

Den svenska bilbarnstolskulturen kräver att barnet ska sitta bakåtvänt upp till 4-5 års ålder. Tack vare den är dödsfall eller svåra skador på små barn i bil mer eller mindre utraderade. Detta under förutsättning att de sitter bakåtvända i en korrekt monterad bilbarnstol.

Sedan T-godkännandet försvann återstår bara E-märkningen. För ett E-godkännande testas inte nackkrafterna över huvud taget. Det finns exempel på E-godkända stolar där barnet placeras framåtvänt redan från nio månaders ålder.

– Under de senaste åren har vi sett flera exempel på bilbarnstolar på den svenska marknaden som inte motsvarar våra krav. De säljs via näthandel, postorderföretag, stormarknader, byggmarknader bland annat. Såväl importörer som butikspersonal saknar i regel den nödvändiga kunskapen om produkterna,  Ofta är stolarna betydligt billigare och ser tilltalande ut. Vi ser allvarligt på att man priskonkurrerar om våra barns säkerhet, säger Jan Sandberg.

– På VTI har vi tagit fasta på erfarenheterna från T-godkännandet och utvecklat testmetoderna så vi kan lägga ännu större vikt på att skydda barnets nacke vid en kollision, säger Tommy Pettersson.

Plustestet har utvecklats i ett samarbete mellan VTI, NTF, Folksam, SIS, Volvo samt företrädare för barnstolstillverkare.

– Sverige är bäst i världen på att skydda sina barn i bil. Tack vare Plus Testet kan vi slå vakt om den positionen och motverka en negativ trend, säger Sigrun Malm forskare på Folksam

De första plus-testade stolarna finns på marknaden under hösten.

Mer information:

Annons

Annons