Pressmeddelande Inget förbud mot gifter i regeringens proposition om leksaker

Miljöpartiets riksdagsledamot från Dalarna, Jan Lindholm, lägger i dag i riksdagen ett förslag om att alla leksaker som säljs i Sverige ska vara giftfria och säkra för barn. Detta med anledning av ett förslag från regeringen om en ny lag om leksakers säkerhet. I denna finns inget förbud mot gifter, parfymer eller dylikt i leksaker.

Annons

Annons

Miljöpartiets riksdagsledamot från Dalarna, Jan Lindholm, lägger i dag i riksdagen ett förslag om att alla leksaker som säljs i Sverige ska vara giftfria och säkra för barn. Detta med anledning av ett förslag från regeringen om en ny lag om leksakers säkerhet. I denna finns inget förbud mot gifter, parfymer eller dylikt i leksaker. Av regeringens förslag framgår att giftiga kemikalier får finnas i leksaker och att regeringen inte anser sig kunna förhindra detta pga EU. Jan Lindholm anser i likhet med flera remissinstanser att sk CMR-ämnen (cancerogena, mutagena eller giftiga för reproduktionen) helt ska förbjudas.

– Det handlar om barns säkerhet. Då är det självklart att alla leksaker ska vara säkra för barn att använda och att de inte ska innehålla gifter eller andra kemikalier. Det är obegripligt varför inte regeringen väljer att skydda barnen, säger Jan Lindholm.

Av EU-direktivet som nu ska genomföras i Sverige framgår att en leksak får innehålla 0.1 procents koncentrationsgrad av ett gift. Detta kan innebära att allt gift samlas i exempelvis dockans ögon eller dess hår eller i ena änden av en leksak. Då ingen kan förutse hur barn leker med leksaker och vad de använder dem till, kan det vara livsfarligt med gift i leksaken för barnet. Bland annat Kemikalieinspektionen har framfört att Sverige borde kunna införa helt giftfria leksaker.

I förslaget till riksdagen föreslår Jan Lindholm även att varningstexter på och i anslutning till leksaker ska vara skrivna på svenska, om de säljs i Sverige. Det ska även finnas en möjlighet för den som önskar information på annat språk eller teckensråk, att kunna få det. Regeringen har en möjlighet att besluta om detta, om de bara vill. Hittills har regeringen inte velat ställa sådana krav, utan anser att det är självklart att information kommer finnas på svenska språket.

– Leksaker används av barn i alla möjliga åldrar, oavsett vad vi vuxna bestämmer och oavsett hur vi bestämmer. Det minsta man kan begära är att varningstexter och andra säkerhetsinstruktioner ska finnas på språk barnens föräldrar eller de som annars köper leksakerna i Sverige, förstår, säger Jan Lindholm.

Annons

Annons