Ingen barnvagn fick godkänt

BarnvagnIngen av de tio barnvagnar som Konsumentverket har låtit testa klarade säkerhetskraven. Flera allvarliga brister upptäcktes: Det är handtag som går av, trasiga bromsar, sitt- och liggdelar som kan falla av och klämrisker.

Annons

Annons

Ingen av de tio barnvagnar som Konsumentverket har låtit testa klarade säkerhetskraven. Flera allvarliga brister upptäcktes: Det är handtag som går av, trasiga bromsar, sitt- och liggdelar som kan falla av och klämrisker.

Uppskattningsvis skadas mellan 600 och 700 barn varje år i barnvagnsrelaterade olyckor så allvarligt att de behöver akutsjukvård. De flesta av barnen som skadas är under två år och den vanligaste olyckstypen är fall, men även klämskador och andra skador förekommer. Barnvagnar är också den produkt som Konsumentverket får in flest anmälningar mot vad gäller säkerhetsbrister.

Med anledning av det stora antalet olyckor och rapporterade tillbud driver Konsumentverket sedan 2007 ett projekt för att göra barnvagnar säkrare.

Syftet med den marknadskontroll som nu utförts har varit att testa tio vagnar som finns på marknaden i dag för att se hur väl de svarar upp mot gällande säkerhetsstandard. Dessutom har vagnarna testats mot kommande säkerhetskrav på området när det gäller handtagens hållfasthet och vagnarnas stabilitet.

Ingen av vagnarna i testet uppfyllde alla säkerhetskrav. Flera allvarliga säkerhetsbrister upptäcktes under provningarna. Till exempel fungerade inte bromsen ordentligt på två av vagnarna vilket gjorde att vagnarna kunde börja rulla på ett sluttande underlag. Handtaget gick av på en vagn och bärhandtaget till liggdelen gick av på tre vagnar. Flera av vagnarna hade brister i sufflettbågar, bygel och fotstöd vilket innebär en avsevärd klämrisk.

Konsumentverket har påpekat bristerna för företagen och krävt in svar på vad de planerar för åtgärder. Många har redan rättat till felen, bland annat genom att ha återkallat vagnar från konsumenter.

Konsumentverket ska nu följa upp marknadskontrollen och kommer att vidta åtgärder om inte företagen rättar till problemen på ett tillfredsställande sätt.

De testade vagnarna som alla fick underkänt:

  • BabyTravel Komfort/Amsterdam
  • Brio Go
  • Crescent Diva
  • Emmaljunga Nitro City
  • Graco Freya
  • Kronan Duovagn
  • Nowalex Focus
  • Quinny Buzz med Dreami liggdel
  • Teutonia Spirit S3
  • Urban Jungle Mountain Buggy

Annons

Annons