Enligt en ny studie kan över hälften av fallen med plötslig spädbarnsdöd kopplas till samsovande med barnet. ...