Blåsippan ute i backarna står

niger och säger att nu är det vår.

Barnen de plocka små sipporna glatt

rusa sen hem under rop och skratt.

Mor nu är våren kommen mor.

Nu får vi gå utan strumpor och skor.

Blåsippor ute i backarna stå,

har varken skor eller strumpor på.

Mor i stugan hon säger så,

blåsippor aldrig snuva få.

Än få ni gå med strumpor och skor,

än är det vinter kvar, säger mor.

 

Musik: Alice Tegnér

Text: Anna Maria Roos