En liten båt

En liten båt blir ofta våt

Annons

Annons

om magen när det stänker.

En liten båt blir ofta våt

om magen när det stänker.

Jag undrar vad den tänker.

Den tänker att i böljan blå,

där simmar små, små fiskar.

Den tänker att i böljan blå,

där simmar små, små fiskar.

Jag undrar vad de viskar.

 

De viskar att det finns en skatt

långt ned på havets botten.

De viskar att det finns en skatt

långt ned på havets botten.

Jag undrar vem som fått den.

 

 

Jo, det var jag när jag fick dig

för du var den där skatten!

Jo, det var jag när jag fick dig

för du var den där skatten.

Och jag blev glad som katten!

 

Annons

Annons