Vi hamrar och spikar

::cck::40::/cck::
::introtext::

Annons

Annons

Vi hamrar och spikar,

vi bygger en bil.

Vi sågar och gnider,

vi drar med en fil.

Vi målar och målar

med tjockt och med tunt.

Sen startar vi motorn

och bilen kör runt.

TUT TUT

 

Lennart Hellsing

 

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::40::/cck::

Annons

Annons