Blodtryckssänkande läkemedel, så kallade ace-hämmare, fördubblar risken för allvarliga fosterskador. Ungefär 5.000 kvinnor i fertil ålder använder den här typen ...