Profylaxandningen försvann från mödravårdscentralerna under 80- och 90-talet men under det senaste årtiondet har tekniken blivit allt mer populär igen. ...

Ny brittisk forskning visar att astmaliknande besvär utlöst av ansträngning tillsammans med annan allergisk sjukdom är avgörande för fortsatt astma. ...