Sångtext för Blåsippan ute i backarna står - Blåsippan ute i backarna står niger och säger att nu är det ...