Nu börjar pollensäsongen och det är inte helt lätt att vara gravid och allergisk. Riskera inte din och ditt barns ...

Barnen förgiftas av Arsenik. Skrämmande läsning i krönikan som drar slutsatsen att vi inte kan blunda längre.  ...

Risken för att utveckla astma är högre bland barn med låg födelsevikt. Det slår forskare vid Karolinska Institutet fast. ...

Sjukdomar som astma, diabetes och cancer är vanligare bland barn födda med planerat kejsarsnitt, enligt flera olika rapporter. Svenska forskare ...

Ny brittisk forskning visar att astmaliknande besvär utlöst av ansträngning tillsammans med annan allergisk sjukdom är avgörande för fortsatt astma. ...

Risken att utveckla astma före sju års ålder är större bland barn som fått antibiotika som spädbarn, enligt kanadensiska forskare. ...

Luftföroreningar ökar risken för astmasymptom som pipande andning, astma, luftvägsinfektioner och allvarliga förkylningar hos små barn. Det visar den hittills ...

Hos barn som får astma är det många gånger möjligt att se en störd lungfunktion redan vid födseln, enligt en ...

Luften i simhallar kan vara en orsak till barnastma menar Belgiska forskare som ser ett samband mellan barnastma och tillgången på simhallar. ...

Barn till lågutbildade föräldrar löper tio gånger högre risk att drabbas av astma än barn till högutbildade föräldrar, enligt en rapport om barns ...

Barn utsätts för fler skadliga partiklar i skolan och på dagis än i hemmet, skriver Svenska Dagbladet. Dessa kan utlösa ...

Ousman, 3 år, lider av astma. När medicinerna inte hjälpte och han fick svårt att andas ringde hans mamma till SOS Alarm ...