När sjukhuset öppnades skulle det bli världens bästa barnsjukhus. Riktigt så blev det inte. Istället har sjukhuset blivit sjukt. Efter ...