Du ska inte banta under graviditeten. Det kan vara skadligt både för dig och för ditt barn. ...

Jag är 164 cm lång och väger runt 110-120... Har börjat med Cambridge renkur men är det skadligt för barnet? ...

Läkemedelsverket påminner förskrivande läkare om att kvinnor i fertil ålder bör informeras om att de inte ska använda Reductil under ...

Undvik att kommentera din eller andras över- eller undervikt inför barnen. Föräldrarnas viktnojor påverkar barn i mycket större utsträckning än ...