Det behövs mer information för att öka medvetandet om barn som lider av sömnapné. Det säger Danielle Friberg, ansvarig för ...