Antalet fall av barndiabetes har fördubblats i Sverige under de senaste 20 åren. Särskilt stor är ökningen bland förskolebarn. ...

Talesättet ”lite skit rensar magen” har blivit aktuellt inom allergiforskningen. De senaste årens forskning tyder på att ju fler bakterier ...

Få månaders amning, tidig såväl som hög konsumtion av komjölk, sen introduktion av gluten, infektioner och allergiska symtom är faktorer ...