Barn utvecklas olika. Nedan finner du en lista över vad de flesta barn brukar uppnå efter 18-24 månader. Har ditt ...