Enligt Rädda Barnen lever ca 220 000 barn i Sverige i fattiga familjer. I en undersökning som organisationen Majblomman lät utföra ...