Efter att en dansk bebis insjuknat i botulism misstänkte det danska livsmedelsverket att barnet smittats av Hipps fruktpuré. Nu visar ...

Vid större grävarbeten kan kringvirvlande jord orsaka botulism bland spädbarn, en mycket ovanlig med dödlig förgiftning. Anledningen är att jorden kan ...

Sju av tio fyraåringar för i sig större dos nitrit än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Det är ett omdiskuterat ämne som ...