EU:s livsmedelsmyndighet EFSA vill femdubbla den tillåtna dosen av det omtvistade ämnet Bisphenol-A som bland annat används i nappflaskor, barnmatsburkar ...

Det omtvistade ämnet bisphenol-A (BPA) som bland annat finns i barnmatsburkar, nappflaskor och plasttallrikar påverkar inte människors hälsa negativt. Det ...