Modersmjölkersättning finns att köpa färdigblandad i tetraförpackning men det blir ganska dyrt att använda i längden. Därför väljer de flesta ...

Livsmedelsverket råder nyblivna mammor att, om möjligt, ge enbart bröstmjölk till spädbarn fram till sex månaders ålder, och först därefter ...