Undvik att kommentera din eller andras över- eller undervikt inför barnen. Föräldrarnas viktnojor påverkar barn i mycket större utsträckning än ...