Vid större grävarbeten kan kringvirvlande jord orsaka botulism bland spädbarn, en mycket ovanlig med dödlig förgiftning. Anledningen är att jorden kan ...