Åldern vid provrörsbefruktning har större betydelse för att lyckas med fertiliseringen än vad man tidigare har trott. Chansen nästan halverades ...

Det är välkänt att äldre kvinnor har svårare att bli med barn än yngre kvinnor. Nu påstår amerikanska forskare dessutom ...