Risken för att föda före vecka 37 ökar om du genomgått fetmakirurgi, detta visar en ny forskningsstudie. Är du gravid ...