Följ flickors längdutveckling från 2 till 5 års ålder. Vilken längdkurva är vanligast och hur skiljer det sig mellan olika ...

Så här ser längdkurvan ut för flickor, från tolv till 24 månaders ålder. ...